آدمها...

آدم ها فقط آدم هستند،

نه بیشتر و نه کمتر ...

 اگر کمتر از چیزی که هستند

 نگاهشان کنی آنها را شکسته ای...

 و اگر بیشتر از آن حسابشان کنی،

آنها تو را می شکنند...

 یبنِ این آدم های آدم،

فقط باید عاقلانه زندگی کرد؛

نه عاشقانه ...جملات زیبا گیله مرد

/ 0 نظر / 8 بازدید